Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır
Anasayfa Eğitim Öğretim Ders İçerikleri
Ders İçerikleri

TÜRKÇE

Etkili ve doğru iletişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, dili etkili kullanmak insanların ayırt edilmesini sağlamaktadır. Özel Özden Boğaziçi Kolejinde Türkçe dersleri dile dayalı içerikler aracılığıyla öğrencilerin ana dillerini tüm incelikleri ile anlama, eserlerde kullanılan fikirleri derinlemesine kavrama, dili etkin şekilde kullanma becerilerini geliştirmeyi planlayarak ilerler.

Amacımız, öğrencilerimizin okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma, izleme, sunma gibi becerilerini geliştirerek, kendilerini ifade etme ve iletişim kurma becerilerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
İNGİLİZCE

Özden Boğaziçi Koleji İngilizce Programında dinleme, okuma, yazma ve gramer becerileri büyük önem taşır. Öğrencilerimizin öğrenimini daha ileri seviyelere taşıması, konuşarak dil gelişimlerini ilerletmelerini, öğrenimle ilgili sorularını rahatça aşabilmeleri için gelişimlerine katkı sunacak diyalog ortamları oluşturulur.

İngilizce derslerimiz, seviyelere uygun olarak ayrıştırılmış sınıflarımızda Main Course, reading ve speaking olarak işlenir.
MATEMATİK

Güncel hayatta problem çözme becerisinin ve matematiğin ne kadar önemli yer tuttuğunun öğrencilerimiz tarafından algılanması birinci önceliğimizdir. Matematik dersleri 3 boyutlu materyaller ve görsel içerikler ile en somut hale getirilerek işlenir. Matematiğe güçlü ve etkin bir tutumla yaklaşmaları hedeflenir. Diğer dersler ile bağlantılar kurmaları sağlanarak öğrenme kolaylaştırılır.

Öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak matematik dersinin sarmal devam eden konu ve kavramları ile birbirini tamamlayacak şekilde pekiştirilerek işlenir.
FEN ve TEKNOLOJİ

Okulumuzda teknolojik gelişmelere kolaylıkla uyum sağlayan, bilimin önemini kavramış, fen okur-yazarı bireyleri toplumsal hayata kazandırmak hedeflenir. Bu amaçla öğrencilerimize günlük hayattaki olayların nedenlerini kolayca kavrayabilecekleri aktif ders ortamları sunulur.

Zengin laboratuarlarımızda gözlem, araştırma, inceleme yapabilecekleri deneyler gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz öğrenme sürecini interaktif ve eğlenceli hale getiren 3D laboratuarlarda eşsiz deneyimler ile Fen ve Teknoloji konularında kalıcı öğrenme gerçekleştirirler. Bilimsel proje hazırlıklarında okulun her türlü donanımı ile çalışan öğrencilerimiz çeşitli yarışmalarda ülkemizi ve okulumuzu başarı ile temsil etme şansını yakalamaktadırlar.
SOSYAL BİLGİLER

Hayatın insani ve toplumsal tüm yönlerini geçmişten günümüze değişim ve gelişim süreçleriyle inceleyen sosyal bilimlerin kavranması, geleceği görüp geçmişle harmanlayarak anlayan ve planlayan nesillerin yetişmesini sağlar.

Özden Boğaziçi Koleji’nde sosyal bilgiler dersi Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, Türk Tarih ve Kültürünü kavramış, bilgiyi sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, düzenleyen, kullanan, yorumlayan, insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen aydın kişiler yetiştirmeyi hedefleyerek ilerler.
UYGULAMALI DERSLER

Özden Boğaziçi Kolejinde Uygulamalı Dersler olarak Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknoloji ve Yazılım dersleri verilir ve kulüp çalışmaları yapılır.

Öğrencilerimizin akademik olarak daha başarılı olabilmesi için sosyal anlamda gelişmesi ve özgüvenlerinin yüksek olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim dersleri ve kulüp çalışmaları bizler için önemlidir. Bu derslerin amacı Öğrencileri yakından tanımak; onların zihinsel, bedensel gelişimlerini, el becerilerini arttırmak ve gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.
Tüm hakları saklıdır / info@ozdenbogazicikoleji.k12.tr

MarblingWeb Tasarım
MW - MarblingWeb Design

özel özden koleji değirmendere gölcük kocaeli,gölcük özel ortaokulu,kocaeli özel ortaokulu,değirmendere özel kolej,kocaeli özel koleji,izmit özel kolej,özden koleji,boğaziçi koleji değirmendere gölcük